Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Prečo zarábajú ženy menej ako muži?

Skutočnosť, že ženy zarábajú menej než muži, je jav, ktorý sa nazýva „rodový rozdiel v odmeňovaní“ alebo „rodová priepasť v odmeňovaní“. Tento rozdiel sa dá aspoň čiastočne vysvetliť niektorými faktami, ako sú napríklad rodové rozdiely vo výchove a vzdelávaní a vo výbere povolania či skutočnosť, že ženy zostávajú na materskej a aj na rodičovskej dovolenke, že vykonávajú platenú prácu menej hodín v týždni (na čiastočný úväzok), že pri vyjednávaní o pracovných podmienkach je ich pozícia horšia ako pozícia mužov či fakt, že práca žien sa vo všeobecnosti podhodnocuje, že deľba práce medzi mužmi a ženami je nespravodlivá a na pracoviskách sa neuplatňuje politika uplatňovania rodového hľadiska (po angl. gender mainstreaming). Tieto faktory však nevysvetľujú celý rozsah nerovnosti v odmeňovaní žien a mužov. Ženy sú často platené menej jednoducho preto, že sú ženy. V takom prípade ide o priamu diskrimináciu.

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?