Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Kedy boli v Európskej únii prijaté kroky na odstránenie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien?

Právne predpisy Európskej únie na odstránenie rozdielov v odmeňovaní mužova a žien existujú od roku 1975. Za zabezpečenie rovnakého platu pre mužov a ženy v prípade rovnocennej práce sa EÚ v skutočnosti angažuje ešte dlhšie – od uzatvorenia Rímskej zmluvy v roku 1957. Viac informácii o úsilí Európskej únie v tejto oblasti nájdete na stránke Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?