Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Načo je žene "živiteľ rodiny"?

Keď žena pracuje bezplatne, má pocit morálneho ocenenia. No keďže z ocenenia sa nikto nenaje, patrí sa, aby na zabezpečovanie peňazí mala živiteľa. Žena je schopná k domácemu rozpočtu prispievať i svojou plácou. Ani tá jej však pocit morálnej prevahy spravidla nevezme. Pokračovanie nájdete v článku Jany Cvikovej Na čo slúžia ženy.

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?