Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Koľko neplatenej práce vykonávajú doma muži?

Pracujúci muži odrobia v domácnosti týždenne 20 hodín neplatenej práce a pracujúce ženy 36 hodín neplatenej práce. K tomuto zisteniu dospel reprezentatívny výskum Inštitútu pre verejné otázky z roku 2006. Podľa tohto výskumu pracujúci muži v priemere týždenne odrobia 48 hodín platenej práce a 20 hodín neplatenej práce v domácnosti. Ženy strávia platenou prácou týždenne v priemere 44 hodín a neplatenou prácou v domácnosti 36 hodín. O rodovej deľbe neplatenej práce v domácnosti sa viac dozviete v štúdii Jarmily Filadefiovej „Ženy, muži a súkromná sféra“ v publikácii Inštitútu pre verejné otázky Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek.

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?