Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Čo znamená "zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí"?

Je to názov rovnomennej súťaže, ktorú usporadúva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Cieľom súťaže je v prvom rade oceniť a zároveň pred verejnosťou zviditeľniť príklady dobrej praxe zamestnávateľov pri podporovaní rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a pri vytváraní pracovného prostredia ústretového voči rodine. Zamestnávatelia získavajú toto ocenenie za realizáciu opatrení podporujúcich rovnosť príležitostí žien a mužov pri kariérnom raste, v odmeňovaní, vo vyváženom zastúpení v manažmente, ako aj za vytváranie takých podmienok, ktoré sú ústretové voči rodinným povinnostiam zamestnancov a ktoré podporujú harmonizáciu pracovného a rodinného života. Viac o súťaži a o aktuálnej výzve sa dozviete na stránkach Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?