Práca žien je ešte stále hodnotená nižšie ako práca mužov. Pomôžte nám to zmeniť.Keď vyrastiem, chcem fair play!

Kedy na ženy najviac dolieha rodová nerovnosť v odmeňovaní?

Rodové rozdiely v odmeňovaní môžu ženy negatívne pociťovať počas celého života. Už pri vstupe na trh práce často zisťujú, že ich zručnosti sú v porovnaní so zručnosťami mužov podhodnotené v dôsledku skutočnosti, že typy pracovných miest a odvetvia, kde pracujú prevažne ženy, sú spravidla platené horšie ako tie, kde pracujú prevažne muži. Nedostatočnému oceňovaniu svojich kompetencií a svojho pracovného výkonu ženy nezriedka čelia počas celého pracovného života. Viac o nedocenenej práci žien a s ňou súvisiacej rodovej priepasti v odmeňovaní nájdete v publikácii Aká práca, taká pláca?

Rozprávajme sa o rodovej ne/rovnosti na sociálnych sieťach

 
 

Chcem položiť otázku

Pre odoslanie formulára vyplňte, prosím, všetky polia a opíšte kontrolné slová alebo rady čísel (aj s medzerou) z obrázka.

Rozprávame sa o rodovej rovnosti

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.employment.gov.sk | www.esf.gov.sk


Log In or Sign Up

Nepamätáš si heslo? / Nepamätáš si užívateľské meno?